Eksperci SOLET

Eksperci B.I.

Solet jest firmą specjalizującą się w budowie eksperckich systemów klasy Business Intelligence. Działalność spółki obejmuje pełne spektrum usług wdrożeniowych i konsultingowych wspierających proces efektywnej eksploracji, prawidłowej interpretacji i praktycznej aplikacji zasobów informacyjnych znajdujących się w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.

Fundamentem firmy Solet jest doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół ekspertów znany na rynku od ponad 15 lat. Większość specjalistów zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań Solet Business Intelligence to osoby z wykształceniem zarówno w zakresie informatyki, jak i ekonomii. Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów są poparte nie tylko dyplomami, ale również bogatą praktyką wdrożeniową, czego dowodem są liczne referencje.

Do budowy systemów Solet Business Intelligence proponujemy zastosowanie markowych technologii z zakresu baz danych i aplikacji analitycznych. Oprócz użycia standardowych funkcji zakładamy również możliwość implementacji dedykowanych funkcjonalności w formie niezależnych komponentów plug-ins. Takie podejście łączy ze sobą stabilność markowych narzędzi z elastycznością rozwiązań autorskich Solet i pozwala na odpowiednie dostrojenie budowanego systemu BI w zakresie koniecznym do skutecznego prowadzenia procesów analitycznego przetwarzania informacji.

Skuteczność
rozwiązań

Rozwiązania Solet Business Intelligence w sposób praktyczny wspierają szeroko rozumianą koncepcję systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa. Eksperckie rozwiązania Solet charakteryzuje duża elastyczność z zachowaniem możliwości wykorzystania standardowych modułów dla wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Kliknij na film po prawej stronie by zobaczyć więcej

NOWOŚĆ OD EKSPERTÓW SOLET

Nowoczesna platforma budżetowania BNOVATION jest nowatorskim rozwiązaniem zbudowanym w oparciu wiedzę ekspertów i zbierane od kilkunastu lat doświadczenie.

BNOVATION umożliwia przeprowadzenie całego kompletnego procesu budżetowania pozwalając na zaangażowanie osób, które są odpowiedzialne w sposób bezpośredni za poszczególne elementy łańcucha wartości (dyrektorów, kierowników jednostek, sprzedawców, asystentów klienta itp.)

To innowacyjne rozwiązanie SaaS wspiera kompleksowo zakres budżetowania obejmując obszary planowania strategicznego opartego na koncepcji łańcucha wartości organizacji oraz budżetowania operacyjnego wykorzystującym do prowadzenia procesu mechanizmy zarządzania przepływem pracy.

Integracja

BNOVATION łączy świat managerów
i controllerów

Innowacje zawarte w bnovation umożliwiają promocję nowoczesnego budżetowania - Modern Budgeting. Świat managerów i controllerów jest jedną częścią organizmu firmy dzięki wspólnemu celowi, możliwemu do zrealizowania. Controller staje się business partnerem managera. To krok w kierunku bardziej efektywnemu działaniu planistycznemu.

BNOVATION promuje nowoczesne budżetowanie - Modern Budgeting to odpowiedź na problemy związane z tradycyjnym budżetowaniem

Pryncypia Modern Budgeting

Odpowiedź na potrzeby współczesnej organizacji.

Nowoczesna platforma budżetowania BNOVATION jest nowatorskim rozwiązaniem zbudowanym w oparciu wiedzę ekspertów i zbierane od kilkunastu lat doświadczenie.

Poznaj Pryncypia Modern Budgeting:

 • Prostota
 • Elastyczność
 • Integralność
 • Wyjaśnianie i komunikowanie celów
 • Mapowanie łańcucha wartości
 • Struktura organizacyjna

WORKFLOW

Moduł budżetowania

Główna część Platformy stanowi moduł budżetowania zbudowany w oparciu o system przepływu pracy (workflow). Cały proces budżetowania z perspektywy użytkownika końcowego (planisty) zostanie podzielony na szereg zadań szczegółowych wiążących się m.in z:.

 • wypełnieniem budżetu jednostki
 • wypełnieniem budżetu zadaniowego
 • wprowadzeniem wskaźników wartościowych
 • skontrolowaniem wartości i promowaniem lub odrzuceniem budżetu przez kontrolującego lub nadzorcę

Poznaj korzyści

Funkcjonalnośći platformy oraz jej główne zalety pozwolą na wyeliminowanie podstawowej wady takiej metodologii budżetowania – jej pracochłonności. Poprzez analizę wartości odchyleń okresów bieżących i analizy trendu wartości użytkownicy w prosty sposób będą mieli możliwość dostosowania wartości prognozy budżetu do zmieniających się warunków otoczenia oraz nowych inicjatyw wewnątrz przedsiębiorstwa.

workflow

Zastosowanie systemu Workflow w procesie budżetowania umożliwi powiązanie ze sobą wielu różnych budżetów zgodnie z metodą łańcucha wartości organizacji. Sens budżetowania całej organizacji poprzez część sprzedażową, dystrybucyjną, produkcyjną i kosztową ma jedynie wtedy, gdy budżety te są ze sobą powiązane a proces ich przygotowanie jest ściśle zamknięty w konkretne ramy czasowe.

część operacyjna

 • • część operacyjna i część strategiczna w jednym miejscu
 • • część operacyjna - delegowanie odpowiedzialności
 • • część operacyjna - budowanie etapów budżetowania na wykresach Gantta
 • • część operacyjna i strategiczna - przejście z Ganta do zadań - proste i przejrzyste

 

część strategiczna

 • •  część strategiczna - Workflow
 • •  część strategiczna - jej siłą jest podbudowa w części operacyjnej
 • •  część strategiczna - mapowanie organizacji, OLW, OPO

 

Potencjał BNOVATION

Usługi BI to oprogramowania uważane przez organizacje biznesowe jako ważne narzędzie do efektywniejszej działalności. Platforma binovation w obszarze strategii wspiera managerów w procesie optymalnego tworzenia i wykorzystania zwięzłych założeń dotyczących realizacji planu strategicznego przedsiębiorstwa. Historia, stan obecny i przyszłość organizacji mogą być zobrazowane w formie mapy łańcucha wartości dostępnej w układzie scenariuszowym.

Kliknij na film po prawej stronie by zobaczyć więcej

nowoczesna przestrzeń planowania

Innowacyjne połączenie systemu Workflow z klasycznymi metodami budżetowania da możliwość nie tylko weryfikacji aktualnego stanu budżetowania, sterowanie ścieżką akceptacji, ale co najważniejsze pozwoli na eliminację zacięć w przypadku nieobecności użytkowników dzięki mechanizmowi delegowania zadań.
Sukces ścieżki planowania budżetu

Bardzo ważnym elementem jest przepływu pracy jest ścieżka akceptacji budżetu, zgodnie, z którą następuje podział ról związanych z procesem budżetowania na użytkowników.

Budżet aktualny
w trakcie roku

Pod koniec każdego okresu budżetowego (miesiąca, kwartału) budżety na następne okresy (11 kolejnych miesięcy lub trzy kolejne kwartały) zostają poddawane analizie i aktualizacji.

Łańcuch wartości

Łatwość mapowania łańcucha jakiej nie było. Historia, stan obecny i przyszłość organizacji mogą być zobrazowane w formie mapy łańcucha wartości dostępnej w układzie scenariuszowym.

Opinie Ekspertów

Już wkrótce zakończymy Etap Ekspercki wprowadzenia na rynek platformy BNOVATION. W tym czasie prowadzimy konsultacje z praktykami nowoczesnego budżetowania. Dzięki Ich opiniom, sugestiom dopasowujemy to rozwiązanie do najbardziej szczegółowych wymagań i oczekiwań.
Konsultacje prowadzone są również z Członkami Internationaler Controller Verein - organizacji zrzeszającej controllerów finansowych, którzy stanowią istotną część użytkowników platformy SaaS.

Kontakt

Solet Sp. z o.o.
Al. Wincentego Witosa 16
20-315 Lublin
tel.: (+48) 81 458 11 58
fax: (+48) 81 444 39 53

Wyślij
Lorem Ipsum Dollor Sit Ammet consectetur dim Elit